Franz

Bass Guitar

Guitars

  • Mensinger Christian ,,Speesy” Giesler

Amps

  • Hartke Kilo
  • Avatar B212 (2×12”) Avatar SB 112 (1×12”) Avatar B210 (2×10”)

Other

  • Korg DTR-2000 racktuner
  • Line 6 Relay G90 Rackmountable Wireless Guitar System

Franz Friesacher - Slayer coverband

mensinger guitars

hartke kilo

avatar

Korg logo slayer coverband